۱۳۸۱ خرداد ۱۴, سه‌شنبه

-لبخند بزن.اخم به صورت خوشگلت نمياد گُلکم.

-خيلی خودخواهی! پس چرا خودت هميشه خدا مثل برج ظهرماری؟!