۱۳۸۱ خرداد ۲۶, یکشنبه

داريم نزديک می شيم.به چی ؟ به سالگرد.به سالگرد دو تا چيز.يکیش رو خب ممکنه همه بدونند.يکيش رو فقط خودم می دونم و خدا.حالا وجه تشابه اينها چيه؟
نمی دونم، تا حالا زير پات رو خالی کردند؟!