۱۳۸۱ خرداد ۲۶, یکشنبه

ها ها ! اين عجب اسم توپی برات انتخاب کرد.beautiful mind! ببينم، تو بودی بهش می گفتی: "يه خانوم ظريف"؟!