۱۳۸۱ تیر ۸, شنبه

اين سيب زمينی که رفت و برگشت ،واقعا پوست انداخت. در مجموع باهاش حال می کنم جديدا.

مثلا اين و اين رو ببينيد!