۱۳۸۱ تیر ۳, دوشنبه

-وقتی می خوام وبلاگت رو بخونم ، بايد فرض کنم که تو خلا هستم.از اصطکاک صرف نظر کنم.فرض کنم که بازده همه ماشينها صدر در صده. خلاصه مثل مسئله های فيزيک دبيرستان ،شرايط ايده آل فرض شود.

-عجب ! منو بگو که وقتی می خوام وبلاگ بنويسم ، کلی خودم رو مقيد می کنم.