۱۳۸۱ تیر ۵, چهارشنبه

تو و شب

-ببينم اگه بخوای از بين من و شب يکی رو انتخاب کنی ،کدوم رو انتخاب می کنی؟

-منظورت چيه؟

-يعنی اگه من پيشت باشم، حاضری شب بيداری رو فراموش کنی ؟!

- قرار نشد منو تو مخمصه قرار بدی ها !

-يه بار ديگه بپرسم؟!!!

-بگذار فردا جواب می دم .

-نه ! همين الان بگو تا شب هم بشنوه. رو در روی جفتمون.

- ؟؟؟؟

- ؟؟؟؟

-شب رو اسير می کنيم .سرش رو می گذاريم رو زانوهامون و واسش لالايي می گيم تا خوابش ببره.بعد خودمون تموم شب رو تا صبح بيدار می مونيم!