۱۳۸۱ تیر ۵, چهارشنبه

تو و شب
-ببينم اگه بخوای از بين من و شب يکی رو انتخاب کنی ،کدوم رو انتخاب می کنی؟
-منظورت چيه؟
-يعنی اگه من پيشت باشم، حاضری شب بيداری رو فراموش کنی ؟!
- قرار نشد منو تو مخمصه قرار بدی ها !
-يه بار ديگه بپرسم؟!!!
-بگذار فردا جواب می دم .
-نه ! همين الان بگو تا شب هم بشنوه. رو در روی جفتمون.
- ؟؟؟؟
- ؟؟؟؟
-شب رو اسير می کنيم .سرش رو می گذاريم رو زانوهامون و واسش لالايي می گيم تا خوابش ببره.بعد خودمون تموم شب رو تا صبح بيدار می مونيم!