۱۳۸۱ تیر ۵, چهارشنبه

جانی که خلاص از غم هجران تو کردم

در روز وصال تو به قربان تو کردم