۱۳۸۱ خرداد ۲۶, یکشنبه

"کسانی که ما را می فهمند ،چيزی را در ما به اسارت می برند."

اين امشب status يه نفر بود تو messenger ام.راست می گه به نظر شما؟!