۱۳۸۱ خرداد ۲۷, دوشنبه

دهه ! از سر شب تا حالا گير داده ،هی داره دور اين لامپ مهتابی می چرخه.کسی نيست بهش بگه آخه شاپرک جون ،
گشتيم ،نبود. نَگرد ،نيست!
چی بگم؟!