۱۳۸۱ تیر ۴, سه‌شنبه

خصوصی:

اين آهنگ "خسته شدم ، بس که دلم دنبال يک بهونه گشت" سياوش رو که شنيديد حتما.اولين آهنگ سياوش هستش که ريتمش يه خورده به شيش و هشت می زنه.وقتی شنيدم که تو آلبوم جديدش يه آهنگ شيش و هشت خونده،پيش خودم گفتم که :"آره، اين هم لوس آنجلسی شد، رفت ديگه. "ولی وقتی آلبومش اومد و گوش کردم ،کلی از اين آهنگ خوشم اومد.

من نمی دونستم می شه با اين آهنگ ،انقده قشنگ رقصيد.ولی ديدم که نه، می شه.يه دختر شيرين 9 ساله لازمه با يک بدن نرم و فرز و يک عده آدم که همينطور کف کرده بهش زل بزنند.

فقط فکر کنم بعضی از اين خانومهای گامبو بعد از مجلس مدتها مورد سرکوفت و عتاب شوهراشون قرار بگيرند که :"آره ، يه کم ياد بگير.يک چهارم تو ِاه .حالا هی گوشت و چربی رو بدنت انباشته کن. "

آخه يکی نيست به اينها بگه شما که انقده بزنم به تخته خوش هيکل (!) هستيد ،مجبوريد که اين لباسهای لُختی رو بپوشيد که آبرو و حيثيت و منابع طبيعی تون همينطور بزنه بيرون؟!