۱۳۸۱ خرداد ۲۷, دوشنبه

دهه ! از سر شب تا حالا گير داده ،هی داره دور اين لامپ مهتابی می چرخه.کسی نيست بهش بگه آخه شاپرک جون ،

گشتيم ،نبود. نَگرد ،نيست!

چی بگم؟!