۱۳۸۱ تیر ۴, سه‌شنبه

"خدايا ،به من قدرت آن را عطا کن که بتوانم بدان اندازه که او را دوست می دارم ،نياز دوست داشتنش را در خود خاموش سازم."
از دعاهای عين القضات