۱۳۸۱ خرداد ۲۲, چهارشنبه

پروردگارا
به من آرامش ده تا بپذيرم آنچه را که نمی توانم تغيير دهم.
دليری ده تا تغيير دهم آنچه را می توانم تغيير دهم.
بينش ده تا تفاوت اين دو را بدانم.
مرا فهم ده تا متوقع نباشم دنيا و مردم آن مطابق ميل من رفتار کنند.


آخيش ! بالاخره فهميدم که اين جملات واسه کی هستند.مال جبران خليل جبران .مدتيه يک سری جمله تو همين مايه ها تو صفحه مغزم وول وول می خورند و من هم کلی خوش خوشانم شده بود که عجب به نتايج حکيمانه ای رسيدم.حالا نگو که احتمالا قبلا اينها رو جايي خوندم و يادم رفته بوده.حالا مهم اينه که خيلی به درد می خوره.من گفته باشم يا تو يا اون آقاهه ،مهم نيست.