۱۳۸۱ تیر ۹, یکشنبه

خصوصی:

هي هي !

تا پرده برافکندم از آن صورت دلتنگ

صاحبنظران را همه (لَرزان | حِيران | خَندان | تَرسان) تو کردم.

گزينه مناسب را انتخاب کنيد

لازم به توضيح که جواب درست می تونه ترکيبی از صفر تا چهار تا از اينها باشه.خوب دقت کنيد.

به کسانی که جواب درست رو بدند ،يک قطعه فيزيکی از همون عکس هديه داده خواهد شد.

با تشکر،

انجمن حمايت از جانوران نادر .