۱۳۸۱ خرداد ۱۴, سه‌شنبه

نمی دونم چرا کسی به من نگفته بود که اين باز شروع کرده داره می نويسه.

شخصيت بی پيرايه و ساده هيس رو خيلی دوست دارم.هم حرفهای طنزش رو می خونم و هم عاشقانه هاش رو.اين هم يکی از مطالب قشنگ اخيرش :

"ميدانم شايد اين عشق است که دوباره در دل را ميکوبد .

ميدانم که اگر در دل را نگشايم آن را از پاشنه در مياورد .

اين بار اشتباه نميکنم .

اين بار هم به خود و هم به تو ايمان دارم و

هم به خدايي که در وقت لمس دستت از ميان من و تو جاخالي ميدهد و

از عشقي که در دلهامان نشانده ذوق ميکند
."