۱۳۸۱ اردیبهشت ۱۷, سه‌شنبه

می دونيد آدم وقتی تو يک بعد از ظهر بهاری از يک غريبه دردآشنا يک ايميل دريافت کنه با اين subject :
" ای که حرفهای قشنگت
منو آشتی داده با من"
چه احساسی بهش دست می ده؟ من می دونم.مثل گنجکشهای خونه شون لبريز می شه!