۱۳۸۱ خرداد ۱, چهارشنبه

از وبلاگ يک مسافر :
يک مسافر خوب اونيه که هر چقدر می ره جلوتر ،بارش سبکتر بشه.اين عاليه!اين تنها نشونه اينه که آدم داره از اينجا دور می شه. و دور شدن از اينجا خيلی خوبه.حالا مقصدت هر جا که می خواد باشه.مهم اينه که هميشه مسافر باشی و برای اينکه هميشه مسافرباشی و بتونی هر چی بيشتر بری ،بايد دائم سبکتر بشی.

داشتم فکر می کردم که من چقدر مسافر سبکبالی هستم؟ چمدون من چه وزنی داره؟ديدم هنوز خيلی وابسته هستم.خيلی!