۱۳۸۱ خرداد ۳, جمعه

خب راست می گه ديگه.اين خيلی محشره!بيخود که نيست دو تا دوتا بهش لينک می ده!ولی ديگه حساب نمی کنه که تو اين قحطی وقت آدم يک عصر جمعه ش همينطور ويروون می شه.;)
راستی ، من هم از اون آسمون آبی می خوام.
...
مثل يک دست گل اقاقيا
دلم آواز می کنه بيا بيا.
تو می ری پشت علفها گم می شی.
من می مونم و گل اقاقيا .
گل ايوونِ بهاره دل من
يه بيابون لاله زاره دل من.

...
...
راستی قاصدک ،از اين چيزهای خوب گير آوردی ،تنها تنها گوش نکنی ها.ما هم هستيم!خب؟!