۱۳۸۱ خرداد ۲, پنجشنبه

آيدا ، غمگين نبينمت!

آهان! حالا شد:) خوبه که می دونی رها شدن يعنی چی!