۱۳۸۱ اردیبهشت ۱۷, سه‌شنبه

خصوصی:

می دونيد آدم وقتی تو يک بعد از ظهر بهاری از يک غريبه دردآشنا يک ايميل دريافت کنه با اين subject :

" ای که حرفهای قشنگت

منو آشتی داده با من"

چه احساسی بهش دست می ده؟ من می دونم.مثل گنجکشهای خونه شون لبريز می شه!