۱۳۸۱ خرداد ۱۰, جمعه

خصوصی:

از وبلاگ آيدا

حرص يافتن مرواريد

تمام سطح صدف را

به طرد عاطفهء شن مجاز خواهد کرد .

خوب بود.قشنگ بود.ولی کاش هميشه درست بود.

اين به نظر من يک سلاح ايده آليستی هستش که ممکنه اول از همه خود اون ايده آليست رو قربانی کنه.

از کجا معلوم که راه يافتن مرواريد از بين همون شنها نگذره؟!

اگه لازم باشه که واسه پيدا کردن اون مرواريد با اون شنها همسفر بشيم چی؟!