۱۳۸۱ خرداد ۸, چهارشنبه

اين هم يک نوع خداحافظی سرکاری!!! ببييندش ها.خيلی بانمکه.
راستی اين خداحافظی نکرده ها.رفته اينجا.
اين هم بای بایِ تلگرافی !!!
می خوام بدونم چند تا از ما بعد از اينکه به نيمه مون رسيديم و ديگه دل تنگ و تنها نبوديم ،باز هم می نويسيم و فلسفه می بافيم؟!
نمی دونم،فقط می دونم که اين يکی از اون دسته نبود.من وبلاگش رو می خوندم و ازش لذت می بردم.ولی از اينجور خداحافظی کردن خوشم نمياد.اصلا.اميدوارم در نبود شکلات، قند خونم ديگه بيش تر از اين پايين نياد!