۱۳۸۱ اردیبهشت ۱۹, پنجشنبه

خصوصی:

يک مدت پيش نمی دونم تو کدوم روزنامه خوندم که بنگاههای شرط بندی در اروپا در مورد اينکه بالاخره ديويد بکام قراره با چه مدل مويي تو بازيهای جام جهانی 2002 ظاهر بشه، کلی شرط بندی کردند.Oh Shit

اين هم از دغدغه های طبقه بوروژوا.من اگه جای اين بکام بودم، می رفتم موهام رو که چه عرض کنم،اصلا سرم رو از گردن می زدم که بهونه تو دست اين خاله زنک ها ندم.

نمی دونم. ولی من واقعا هر چی به خودم فشار ميارم ،نمی تونم يک لحطه خودم رو با هيجانات اين ورزش سرگرم کنم،چه برسه به اينکه درباره سر و کله و دم و چشم و ابرو و پوست به اصطلاح قهرمانان اين ورزش بحث کنم.

تو مجله آفتاب شماره اسفند ماه،يک مقالة خيلی جالب از دکتر سروش خوندم تحت عنوان "دين و دنيای جديد". من تا حالا نشده که کتابی ،مقاله ای يا نواری از دکتر سروش بخونم يا گوش کنم و حرفهاش طرز فکر منو عوض نکنه يا منو به فکر کردن وادار نکنه.مثل بقيه کارهای دکتر،يک کار عميق و جديد بود.توش دکتر داشت اينو می گفت که :

"اثرات مدرنيته و تکنولوژی بر آدمها را نه تنها در قالب شکل و صورت و زندگی ،بلکه در قالب "غايت و اهداف" زندگی و "تلقی های ما از عالم" هم گسترش پيدا کرده.در جهان جديد زندگی معنای ديگری پيدا کرده است و مردم دل در گرو غايات ديگری دارند.غاياتی که ظواهر و رسانه های گروهی به مردم تلقين و در ميان آنان ترويج می کنند ،لذت جويي و خوش باشی است.يکی از عجايب جهان جديد اين است که غفلت از اصول زندگی شده است.اين غفلت امروز يکی از محورهای زندگی است.اگر به عموم تفريحاتی که درجهان جديد پديد آمده ،توجه کنيد.خواهيد ديد که تمامي آنها در پی اين هستند که توجه ذهن ما را ،ولو برای دمی از چهره جدی و عبوس زندگی به چيز ديگری معطوف کنند. در جهان جديد کثيری از سرگرمی های آدميان ،کارکردن ها ،سخن گفتن ها و ورزش ها نيز از جنس غفلت اند و برای غفلت زايي بکار می آيند"

توجه کردن به اين موضوع خيلی رو ديد ما نسبت به زندگی می تونه اثر داشته باشه.(هرچند من قبلا پيش زمينه های اين تفکر رو تو کتاب انسان بی خود دکتر شريعتی و بخصوص مبحث اليناسيون خونده بودم.)لازم به توضيح نيست که اين تفکر اصلا نمی خواد با مدرنيسم و تکنولوژی مبارزه کنه.بلکه می خواد اثرات و بعضا آفت های عام اونو روی آدمها و زندگی شون بيان کنه.شايد الان بهتر بتونم درک کنم که چرا بعضی از آدمها نمی تونند تو جامعه الينه شده آمريکا يا بعضا اروپا دوام بيارن.شايد هم اشتباه فکر می کنم! نمی دونم. Any comments of you would be of great value!?

ديديد باز از کجا سر در آوردم.می خواستم بگم :

خدايا يک خورده "درد" به اين مرفهين بی درد بده و يک خورده پول،ببخشيد پول نه! وقت،آره وقت .يک خورده وقت هم به من(يک خورده هم قيافه به اين جورج بوش ميمون!!!)