۱۳۸۱ خرداد ۱۰, جمعه

خصوصی:

دوستان ازم خواسته بودند که آدرس اون آهنگ ماهيگير مازيار رو تو نت بهشون بدم.راستش خودم تازه امروز تو شبکه گيرش آوردم.بريد گوش کنيد . فقط به قول ندا ،اون وسط مسط ها که داريد حال می کنيد،يه دعا هم به جون ما بکنيد.در ضمن ،قول بديد که ديگه ماهی کوچولوها رو شکار نکنيد.خب؟!

در ضمن از اينکه تماس گرفتيد و الو الو کرديد و صدای من نيومد، معذرت می خوام.امروز باز قاط زده بودم.البته حالم داره بهتر می شه انگار!زودی برمی گردم.