۱۳۸۱ اردیبهشت ۲۷, جمعه

امروز که داشتم اينجا رو می خوندم ،ديدم انگار داره مشخصات من رو می ده! من هم به خيلی از خل بازيها و خنگ بازيهاشون دچار هستم.يعنی من هم يک "فاب" هستم؟! کاش اين رو هم می گفت که يک "فاب" با "سقف و نظم و تکرار" بيگانه هستش که کامل می شد ديگه!