۱۳۸۱ خرداد ۷, سه‌شنبه

خصوصی:

اين نوشته های سايه به همون حرفهای دو روز پيش من و قلوه سنگ مربوطه.