۱۳۸۱ مرداد ۷, دوشنبهخدايا چه سخت است تنهايی


و چه بدبختی آزار دهنده ای است تنها خوشبخت بودن.

بودنی که سخت تر از کوير است.دکتر علی شريعتی