۱۳۸۱ تیر ۱۴, جمعه

نوشته هايي که در انتظار خوانده شدن هستند.

ديوارهای ضخيم تنهايي که می خواهند ترک بردارند.

قلبهايي که با صفر و يک به هم متصل شده اند.

و درد مشترکی که با صداهاي متفاوت فرياد می شود

و F5 هايي که بی نتيجه می مانند.

و بلاگری که هيچ يک از اينها را نمی فهمد و فقط می گويد :

Sorry , Publishing is not available now