۱۳۸۱ تیر ۲۱, جمعه

از وبلاگ پنجره :

********************************************
٭ عشق از نگاه کودکان
جمعي از متخصصين اين سوال را براي گروهي از کودکان بين 4 تا 8 ساله مطرح کرده اند که:"عشق به چه معني است؟" پاسخ هايي که دريافت کرده اند بسيار وسيع تر و عميق تر از آن بوده که کسي بتواند تصور کند. بخوانيد و خودتان قضاوت کنيد.

:: از زماني که مادر بزرگم دچار آرتروز شد ديگر نمي توانست خم شود و ناخنهاي پايش را لاک بزند. از آن به بعد هميشه پدر بزرگم اين کار را براي او انجام مي داد. حتي وقتي دستهاي خودش هم آرتروز شد.
ربه کا – 8 ساله
:: وقتي کسي شما را عاشقانه دوست مي دارد ، شيوه بيان اسم شما در صداي او متفاوت است و تو مي داني که نامت در لبهاي او ايمن است.
بيلي – 4 ساله
::عشق يعني آن چيزي که در اوج خستگي ، لبخند را بر لبانت مي آورد.
تري – 4 ساله
::عشق يعني آن زماني که مامان براي بابا قهوه درست مي کند و براي اطمينان از خوبي طعمش کمي از آن را مي نوشد.
دني – 7 ساله
::عشق آن چيزي است که در روز کريسمس با تو در اطاق است ، اگر که باز کردن هدايا را رها کني و گوش دهي.
بابي – 5 ساله
:: اگر مي خواهي عشق ورزيدن را ياد بگيري بهتر است از دوستي که از او متنفري شروع کني.
نيکا - 6 ساله
::دو نوع عشق وجود دارد:عشق ما ، عشق خداوند. اما اين خداوند است که هر دوي آنها را مي آفريند.
جني – 4 ساله
::عشق زماني است که به شخصي مي گويي از لباسش خوشت آمده و او از آن پس هر روز آن را بپوشد.
نوئل – 7 ساله
::عشق مثل پير مرد و پير زن تکيده اي است که هنوز با وجودي که يکديگر را کاملاً شناخته اند ، با هم دوست هستند.
تامي – 6 ساله
:: عشق يعني آن زماني که مامان بهترين تمه مرغ را براي بابا مي گذارد.
الن – 5 ساله
::حقيقت اين است که تو نبايد هيچ وقت به کسي بگويي که او را دوست داري مگر آنکه واقعا چنين منظوري داشته باشي. اما اگر واقعا چنين منظوري داشتي ،بهتر است آنرا زياد ابراز کني چون مردم فراموش مي کنند.
جسيکا – 8 ساله
:: خواهر بزرگترم مرا خيلي دوست دارد. چون هميشه لباسهاي قديمي اش را به من مي دهد و مجبور مي شود لباسهاي تازه اي بخرد.
لورن – 4 ساله
منبع مجله موفقيت (به واسطه اينترنت!)
****************************************************

چی بگم؟! باور کردن بعضی ها واقعا سخته ! شماها بزرگ بشيد ،چی میشيد؟!