۱۳۸۱ تیر ۳۱, دوشنبه

خصوصی:

از وبلاگ کی باران می رسد :

٭ نمی دانم این جمله از کیست ، ( به گمانم در "طرحی از یک زندگی " خوانده بودمش) که می گفت ، عرفان علی - نه چون عرفان مولانا و عرفان قدیمی ایرانی - عرفانی ست بر سه رکن :

در خویش فرو رفتن

از خویش فرا رفتن

و از اوج عرش ، به میان خلق باز آمدن...


و شاید این جمله راهم شد ،

و شاید شعار!

٭ قرن ها گفتيم : خواستن ، توانستن است

حال آن که : خاستن ، توانستن بود!!!!

اين هم خيلی خوب بود.

آقا بارون رسيده ،کجای کاری ؟اميدوارم که اين موقع شب خواب نباشی تا بتونی زمزمه شبونه ش رو بشنوی.