۱۳۸۱ تیر ۱۹, چهارشنبه

اما خيلی دير دونستم

تو فقط عروسکی

کور و کر بازيچه باد

مثل يک بادبادکی

دل سپردن به عروسک

منو گم کرد تو خودم

تو رو خيلی دير شناختم

وقتی که تموم شدم

دهه ،می گم چرا اين آهنگ تموم نمی شه.نگو که winamp نازنازی در مود Repeat تشريف دارند و افتادند تو loop .وای خدا نه ،باز هم همون حکايت هميشگی .در زير سقفی به ارتفاع 2 متر يک آدم با نفسهای منظم به تکرار مبتلا است. تکرار ،تکرار ،تکرار.

-خب اين winamp که تقصيری نداره.تازه برات facility گذاشتند.اصلا تکرار يکی از ارکان ماشينه.اصلا ماشين رو ساختند که کار تکراری انجام بده. پس محصول ماشين هم بايد بتونه تکرار کنه.اصلا تکرار يکی از ارکان زندگی کردنه.اگه خوشت نمياد ،يک فکری واسه خودت بکن.

يکی از رسالت های مهم آدم تو زندگی اينه که دورهای تکرار زندگيش رو بشناسه و اونا رو بشکونه.

آهان ،پس با اجازه winamp بريم آهنگ بعدی ببينيم می شه دور تکرار رو شکوند.

اما اين گناه تو نيست

آدما بادبادکند

همشون کور و کر و لال

عاشق عروسکند

آه ،خوش به حالت winamp که يک exit برات تعريف کردند که می تونی در مواقع اضطراری از loop هات خارج بشی .خوش به حالت.