۱۳۸۱ تیر ۱۱, سه‌شنبه

يه خبر
اين احسان هنوز نيومده، چی گرد و خاک کرده. بابا تازه از راه رسيدی!
آهای جماعت ذکور شريفی ،اگه ناموس ماموس سرتون می شه و در ضمن طرفتون از اون معدود زيبارويان دانشگاه است ،زودتر بريد دمِ اين آقا رو ببينيد که اسمش رو از اون ليست سياه خودش حذف کنه.وگرنه ديديد فردا اسم و فاميل و شجره نامه طرفتون رو با همه آمارش گذاشت تو ملا عام.
خدا رو شکر که از کنار ورودی های ما آروم و بی صدا گذشت،وگرنه غوله شاخش می زد. ;)
تازه يه حرفهايي هم درباره حواهای دانشگاه زده که فکر کنم جونش رو در معرض خطر قرار داده.بهش پيشنهاد دادم که به فکر يک باديگارد واسه خودش باشه وقتی می ره دانشگاه.