۱۳۸۱ شهریور ۲, شنبه

اگه يه آدم عاشق کوير باشه و از طرف ديگه دوست داشته باشه دلش رو بزنه به دريا ،بايد چی کار کنه ؟

اگه هميشه تو کوير بمونه ،دلش يه مرداب می شه و کم کم خشک می شه .
اگه بخواد بره به دريا برسه ،دلش واسه کوير تنگ می شه.
حالا می شه آدم تو دل کوير يه دريا بسازه و بعد دلش رو بزنه به دريا ؟!

می شه ديگه ، نه ؟
پس من دست به کار شم !