۱۳۸۱ شهریور ۶, چهارشنبه

از اين چراغ مُردگی

از اين برات سوختن

از اين پرنده کشتنُ

از اين قفس فروختن

چگونه گريه سَر کنم

که يار غمگسار نيست

مرا به خانه ام ببر

که شهر ،شهر يار نيست.