۱۳۸۱ مرداد ۲۵, جمعه

بابا يه خورده اين پرشن بلاگی ها رو تحويل بگيريد. امروز تو فرم نظرخواهی اين آیدا گُُله يه آیدای ديگه پيدا کردم که گاهی اوقات نوشته های نابی تو وبلاگش پيدا می شه. اين هم يکی از نوشته هاش :

«درد حقارت»
انسان حقير خانه سست شخصيتش را بر خرابه های دل ديگران ميسازد.