۱۳۸۱ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

خب چند روز بود که status ام اين بود : "Goodbye Blue Sky ".ديگه با اجازه pink floyd عوضش می کنم و می گذارم "Hello Blue Sky".