۱۳۸۱ فروردین ۲۹, پنجشنبه

بابا دست خوش!!کلی از اين بچه های دانشگاموم بلاگر شدند ها ! اولها که شروع کرده بودم، فکر کنم فقط خودم بودم و آقای لامپ (که خب نسبت به من پيشکسوت محسوب می شدند!) وشايد هم جاناتان!(حالا شما فکر کنيد که من از اون زودتر شروع کردم) ولی الان کلی زاد و ولد کردند و زياد شدند(بخدا من در اين ازدياد هيچ نقشی نداشتم. احتمالا کار لامپ و جاناتان بوده!!! ;) )
خب ديگه بايد لينکهاشون رو آماده کنم و تو اين صفحه بيارم.حيفه که از شناخت هم تيمارستانی های من محروم باشيد!

مخلص همه شريفی ها هم هستيم!!!