۱۳۸۱ فروردین ۱۳, سه‌شنبه

خورشيد داره باز محشر می کنه! هر روز داره بيشتر از نوشته هاش خوشم مياد.اون يک روز يک نويسنده بزرگ ميشه.البته اگه گرفتار مرداب نشه! :(