۱۳۸۲ اردیبهشت ۶, شنبه

"من از کارت دانشجوییم بدم میاد چون چند وقته تبدیل شده به تمام هویت من.
من از ساعت 2 بعد از ظهر خونه اومدن بدم میاد...
ادامه"

از این وبلاگه خوشم مياد.