۱۳۸۲ فروردین ۱۳, چهارشنبه

از وبلاگ سيب زمينی :

...

بايد بساط قمار پهن کرد ، حال که تعفن ِ يقين ها همه جا را فرا گرفته ... بايد قمار کرد ولي افسوس که يک قمار باز هميشه تنهاست ...