۱۳۸۲ اردیبهشت ۶, شنبه

"من از کارت دانشجوییم بدم میاد چون چند وقته تبدیل شده به تمام هویت من.

من از ساعت 2 بعد از ظهر خونه اومدن بدم میاد...

ادامه"

از این وبلاگه خوشم مياد.