۱۳۸۱ دی ۷, شنبه

آه عزیزم، باید بگم که "سکوت سرشار از ناگفته هاست". می دونستی؟!
نه، ولی می شه به احترام همین جمله هم که شده، خفه شی. لطفا !