۱۳۸۱ دی ۱, یکشنبه

از بين معشوقهای رنگارنگ دنيا، معشوقهای خيالــــــــــــــی تاج سرند.
بيخودی خودتون رو جر نديد معشوقهای لوس ِ تکراری ِ بدترکيب ِ آدم اسيرکُن ِ واقعــــــــــــــی !

می دونم که آقا گل خيلی دوست داشته اينو بگه. منتها چون می ترسيده معشوقش داغش کنه (!)،چيزی نگفته. به همين خاطر خودم مجبور شدم بگم!