۱۳۸۱ آبان ۲۱, سه‌شنبه


کسی password , username منو اين طرفا نديده .بهش احتياج پيدا کردم آخه !
بابا منم ،غريب آشنا ! عجب اسبيه ها ! بلاگر جان ،حتی من هم دارم آدم می شم.تو هنوز آدم نشدی ؟!