۱۳۸۱ آبان ۲۹, چهارشنبه

اولي:

- چرا روزه ميگيری؟

- ميخواهم بر خودم مسلط شوم .... اسير نباشم

دومي:

- چرا روزه ميگيری؟

- ميخواهم بنده باشم ... بر خودم مسلط نشوم

از وبلاگ ونکوور

خب اون يگانه ای که اون بالا نشسته، انقدر اطواری و هزاررنگ هستش که به اصطلاح "هر کس از ظن خودش يار اون می شه."

پس بهتره من هم ساکت باشم و بگذارم خودتون از هر دريچه ای که خواستيد، به اين موضوع نگاه کنيد.