۱۳۸۱ آذر ۴, دوشنبه

از وبلاگ شرقی :
"يک کارگر ساده و يک خانه محقر در کوچه پسکوچه های قلعه حسن خان .
اين چند کلمه را نوشتم که بگويم يک انسان بود. "

هيچی ! من هم نوشتم که بگم انسان بود.همين.