۱۳۸۰ بهمن ۱۶, سه‌شنبه

امروز چون تو شرکتمون بازديد بود،احتمالا فيلم "اتاق پسر" رو از دست می دم.مگر اينکه بعد از ظهر بهمون بليط برسه!
چقدر منتظر ديدنش بودمJ .من نمی دونم چرا هر بازديدی تو شرکت هست ،مديرعاملمون مي گه تو بايد باشی!
بخدا من امروزهيج کاری نمی تونم واسه اين بازديد کننده ها بکنم(مگر اينکه برم خودمو جلوشون present کنم!)ولی انگار جنازمون هم تو اين شرکت طرفدار داره .چه کنيم. شيکيم ديگه!(آره جون عمه سکينه م.)