۱۳۸۱ شهریور ۲۲, جمعه

عجيبه ؟

همش دارم تجزيه ت می کنم به عناصر به اصطلاح سازنده ت .

با يه وسواس عجيب که می خواد مو رو از ماست بکشه بيرون .

بعد که اينها رو باهم ترکيب می کنم (با همون وسواس بدوی)می بينم که تو درست نمی شی !

تو می دونی کجای کارم غلطه ؟

کاشکی فرمول ترکيبت رو داشتم !