۱۳۸۱ شهریور ۲۲, جمعه

عجيبه ؟
همش دارم تجزيه ت می کنم به عناصر به اصطلاح سازنده ت .
با يه وسواس عجيب که می خواد مو رو از ماست بکشه بيرون .
بعد که اينها رو باهم ترکيب می کنم (با همون وسواس بدوی)می بينم که تو درست نمی شی !
تو می دونی کجای کارم غلطه ؟
کاشکی فرمول ترکيبت رو داشتم !